Povinnosť úhrady nákladov pri neprevzatí zásielky na dobierku

Predávajúcim je spoločnosť Fanda SPORT s.r.o., IČO: 24670715, so sídlom Trhovisko 372/1, 118 00 Praha 1 – Malá Strana, Česká republika zastúpená spoločnosťou Fanda SPORT s.r.o., IČO: 48010502, so sídlom Šancová 4004/42, 811 05 Bratislava.
Z tohto dôvodu sa riadime ako českým tak slovenským právom.

Objednaním tovaru z nášho e-shopu a potvrdením z našej strany uzatvárate platnú kúpnu zmluvu dle § 1827 zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník (česká legislatíva) a § 43a zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník (slovenská legislatíva). Zrušiť kúpnu zmluvu je možné v zákonom daných dôvodoch.

Ako kupujúci máte povinnosť zaplatiť kúpnu cenu a vec prevziať. Túto povinnosť vám ukladá § 2118 zákona č. 89/2012 Zb. (česká legislatíva) a § 588 zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník (slovenská legislatíva). Pre odoslanie objednávky je potrebné kliknutie na tlačidlo „Objednávka s povinnosťou platby“. Tým bol kupujúci (spotrebiteľ) pred uzavretím objednávky oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu podľa § 4, ods. 2. zákona č. 102/2014 Zb., Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo obchodných priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade neprevzatia zásielky spomínané zákony porušíte.

Neprevzatím zásielky teda dochádza k porušeniu kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho podľa § 2118 zákona č. 89/2012 Zb. (česká legislatíva) a § 588 zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník (slovenská legislatíva) a budete povinný uhradiť predávajúcemu vzniknutú škodu napr. náklady na prepravu tovaru a dobierky, ktoré musel predávajúci uhradiť prepravcovi podľa § 2913 zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník (česká legislatíva) a podľa § 420, § 442, § 592 a § 593 zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník (slovenská legislatíva).

  • Neprevzatá dobierka nie je odstúpenie od zmluvy!
  • Rozšíreným omylom je, že nevyzdvihnutím zásielky s dobierkovou čiastkou dáva zákazník predajcovi na vedomie, že o tovar nemá záujem a odstupuje od zmluvy. Podľa zákona toto nie je prijateľné.
  • Kupujúci odoslaním objednávky uzatvára kúpnu zmluvu, ktorá je záväzná nielen pre predávajúceho, ale aj pre kupujúceho.
  • Predávajúci sa zaväzuje tovar dodať, a kupujúci (koncový zákazník) sa zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť. Predajca svoju povinnosť splní okamihom odovzdania zásielky na poštovú prepravu či na miesto osobného odberu.
  • O odoslaní balíčka je kupujúci informovaný emailom a tiež dostane informácie od prepravcu (ak uvedie svoje telefónne číslo a email pri uzatváraní kúpnej zmluvy). V prípade potreby môže kupujúci kontaktovať nás či dopravcu a dohodnúť sa na zmene termínu doručenia alebo predĺžiť dobu uloženia zásielky na výdajnom mieste.
  • Pokiaľ si zásielku kupujúci neprevezme, jedná sa z jeho strany o zrejmé porušenie kúpnej zmluvy a kupujúci týmto nesie zodpovednosť za škodu, ktorá týmto vzniká predajcovi. Kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu všetky náklady vynaložené na zaslanie balíka.
  • Pokiaľ sa nám zásielka odoslaná na dobierku vráti ako nevyzdvihnutá, bude zaslaná výzva emailom na zaplatenie zbytočne uhradeného poštovného. Pokiaľ nedôjde k uhradeniu, odovzdáme dlžnú čiastku právnej kancelárii a inkasnej agentúre na vymáhanie. Upozorňujeme, že v takom prípade sa konečná suma požadovaná od dlžníka šplhá až na niekoľko stoviek eur.
  • Ak bude mať zákazník záujem o opätovné zaslanie tovaru, vyhovie mu predávajúci po zaplatení čiastky vopred na náš účet zahŕňajúci cenu tovaru, pôvodné poštovné a nové poštovné.

Na existenciu zákona a povinností kupujúceho upozorňuje aj spoločnosť dTest:
„Tým, že zákazník odmietne balík prevziať, nezačína automaticky plynúť lehota na odstúpenie od zmluvy,“ vysvetľuje vedúci právneho oddelenia dTestu Lukáš Zelený. "Zákazník teda bude musieť zaplatiť. Má ale ešte stále možnosť od zmluvy odstúpiť. Zmluvnú pokutu a úroky z omeškania alebo kompenzáciu poštovného však bude musieť zaplatiť v každom prípade, táto povinnosť sa odstúpením od zmluvy neruší."

Táto téma bola riešená napríklad aj v programe Českej televízie Čiernej ovce:
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097429889-cerne-ovce/217452801080322/0/47130-neprevzeti-zbozi/

 

NHL logo Anaheim Ducks Arizona Coyotes Boston Bruins Buffalo Sabres Calgary Flames Carolina Hurricanes Chicago Blackhawks Colorado Avalanche Columbus Blue Jackets Dallas Stars Detroit Red Wings Edmonton Oilers Florida Panthers Los Angeles Kings Minnesota Wild Montreal Canadiens Nashville Predators New Jersey Devils New York Islanders New York Rangers Ottawa Senators Philadelphia Flyers Pittsburgh Penguins San Jose Sharks St. Louis Blues Tampa Bay Lightning Toronto Maple Leafs Vancouver Canucks Washington Capitals Winnipeg Jets NHL logo